UNE MUNDEM – Shtegu im i karrieres

Qendra Rinore “ARKA” me mbeshtetjen e Goethe – Zentrum Tirana ne kuader te Projektit STAYnet – Southeast European Training Initiatives for the Advancement of Youth Network ka organizuar me date 2 Tetor 2021 workshopin:

Kuptimi i qarte i tregut te punes dhe i mundesive te vetpunesimit pe rinine” ne bashkepunim me Agjencine Kombetare te Punesimit dhe Aftesive.

Rozafa Zmijani – Drejtore e Zyres Rajonale te Aftesimit dhe Punesimit ne Shkoder ndau me te rinjte in formacione mbi mundesite e punesimit dhe per thirrjen qe AKPA ka hapur per te rinjte qe duan te vetpunesohen. Gjate takimit Znj. Zmijani sqaroi ne detaje procesin e aplikimit per programin e sipermarrjes dhe gjithe mundesite qe u ofrohen te rinjve ne Shkoder.

Leave a ReplySkip to content