” Tranzicioni ” / dita 3

?Workshop fotografie “Tranzicioni”, dita 3
✅Vlerësimi i parë individual dhe në grup me qëllim mbështetjen e rezultatit perfundimtar per te qene pjese e
ekspozites “Tranzicion” me date 8 Dhjetor 2020.
Iniciativa financohet nga

Goethe-Zentrum Tirana dhe Projekti #DETMUR#CreativeEurope dhe zbatohet nga @Qendra Rinore Arka Shkoder.

Leave a ReplySkip to content