#UneVotoj / Jozefina Topalli

?️#Une✅otoj
➡️Znj. Jozefina Topalli, kandidate për Shkodrën e “Levizjes për Ndryshim” ne takim me te rinjte e Shkodres tek Qendra Rinore Arka me 17 Prill 2021.
?Iniciativa #Une✅votoj zbatohet dhe financohet nga Qendra
Rinore Arka.

One response to “#UneVotoj / Jozefina Topalli”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Skip to content