#UneVotoj / Jozefina Topalli

?️#Une✅otoj
➡️Znj. Jozefina Topalli, kandidate për Shkodrën e “Levizjes për Ndryshim” ne takim me te rinjte e Shkodres tek Qendra Rinore Arka me 17 Prill 2021.
?Iniciativa #Une✅votoj zbatohet dhe financohet nga Qendra
Rinore Arka.

Leave a ReplySkip to content