Të rejat

Anida Borshi, 17 vjece, nga Shkodra

✔️ Vazhdon shkollën austriake “Peter Mahringer”

✔️ Pjesëmarrëse në festivalin ndërkombëtar të fëmijëve, në grupin e baletit, pjesëmarrëse në aktivitetet sportive të shkollës dhe fituese e shume cmimeve, aktore ne qëndren kulturore të fëmijëve Shkodër, vullnetare në shoqatën “Animals need me”

✔️Cështjet kryesore që të rinjtë që prekin të rinjtë: mungesa e aktiviteteve kulturore dhe sportive që nxisin pjesëmarrjen e të rinjve. Të rinjtë nuk motivohen për të gjeneruar ide dhe për tu angazhuar në aktivitete sociale. Niveli i lartë i papunësise tek të rinjtë. Mungesa e hapësirave për t’i shprehur nevojat dhe mendimet rreth shqetësimeve që ata kanë