Të rejat

ODA e Poezisë është Program i Qendrës Rinore ARKA dhe ka qëllim promovimin e poetëve të rinj. Gjithashtu në cdo takim synohet të ftohen poetë të njohur në menyrë që të nxitet diskutimi rreth ketij mediumi.