Të rejat

Megi Rama, 16 vjece, nga Shkodra,

✔️ Vazhdon gjimnazin “Dituria” në Shkodër

✔️ Ka qënë pjesë e shumë aktiviteteve dhe trajnimeve, si “Këshillim karriere”, “Metodat efektive të të mësuarit; gjithashtu ka qënë pjesë e një aktiviteti të reaizuar tek shkolla “3 Dhjetori”.

✔️Megi mendon se problematikat më të mëdha që ka rinia sot janë papunësia, mungesa e hapësirave publike apo e ambjenteve të tjerave për argëtim.