Të rejat

Eva Kacerri, 18 vjece, nga Shkodra

✔️Ndjek gjimnazin “28 Nëntori” në Shkodër

✔️Ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme në lidhje me ndihmën e shpejtë , ka marrë pjesë në aktivitete kulturore të organizuara nga shkolla dhe aktivitete për bamirësi.

✔️Ajo mendon se problemet më të shpeshta, që po hasen tek të rinjtë janë mungesa e ambjenteve, ku mund të realizohen aktivitete ose kurse pa pagesë, mungesa e hapësirave argetuese për fëmijët dhe mosinformimi për punën që organet vendore kryejnë për të rinjte.