Të rejat

Anxhela Kacerri, 19 vjece, nga Shkodra

✔️Ndjek studimet në fakultetin e gjuhëve të huaja, Universiteti Luigj Gurakuqi

✔️Ka marre pjesë në aktivitete të ndryshme në komunitet, si ndërgjegjësimi i qytetarëve në lidhje me rregullat e qarkullimit rrugor; ka kryer trajnime të ndryshme me organizatën Malteser; ka marrë pjesë në aktivitetet kulturore, që ka organizuar shkolla e saj.

✔️Anxhela mendon se një ndër problematikat, që ka qyteti i Shkodrës, është mungesa e hapësirave publike për personat me aftësi të kufizuar.