Të rejat

Kursi i formimit profesional “Make up artist” po zhvillohet pranë Qendrës Rinore Arka. Progresi i vajzave është i dukshëm. Stafi ka filluar punën për identifikimin e bizneseve që potencialisht mund të punësojne të rejat e formuara.

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga IPSIA ne parteritet me CODE Partners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin e Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)