Të rejat

Kursi “Biznes Start” po zhvillohet pranë Qendrës Rinore ARKA. Të rinjtë, që po ndjekin kursin, kanë perfunduar fazën e identifikimit të ideve dhe kanë filluar punën për ndërtimin e biznesplanit.

3 ide do të jenë fituese për një vlerë 1.200.000 lekë në total.

Është filluar puna për krijimin e hub-it të biznesit me ekspertë shume të përgatitur, që do te ndjekin dhe asistojnë të rinjtë në këto sipërmarrje.

Kjo iniciativë do të vazhdojë dhe me organizimin e 3 kurse te tjera dhe me financimin e shumë ideve te te rinjve, perfitues te projektit, deri ne qershor te vitit 2020.

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga IPSIA ne parteritet me CODE Partners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin e Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)