Të rejat

Të afërm të egër nga Jumana Manna + Van Abbemuseum video art përzgjedhje në oborrin e Kole Idromeno, në shtëpi në shfaqjen e parë në Shqipëri në fillim të shekullit të 20-t