Të rejat

Biblioteka Lëvizëse, një ndër projektet që do fillojë në muajt e parë të 2019.
Libri dhe shumë aktivitete kulturore më pranë fëmijëve dhe të rinjve në zonat rurale.