Të rejat

Kursi “Smile in English” ka filluar pranë Qendres Rinore Arka. Kursi drejtohet nga Jermaine Hartsfield – Community & Organizational Development Volunteer, Peace Corps Albania.