Të rejat

The Public Affairs Office of the U.S. Embassy in Tirana
in collaboration with Arka Youth Center invite you to attend

Masterclass

with Lara Stolman,
American award-winning director,
writer & producer

Topics: How to use personal storytelling and
film/video for youth empowerment
and engagement

Thursday, 26 September 2019, 10:30
Arka Youth Center

Zyra e Çështjeve Publike të ambasadës së SHBA-së në Tiranë
në bashkëpunim me Qendrën Rinore Rinore ju ftojnë të merrni pjesëMASTERCLASS

me lara Stolman,
Drejtori fitues i çmimit amerikan,
Shkrimtar dhe producent

Temat: Si të përdorni perralle personale dhe
film / video për fuqizimin e rinisë
dhe fejesa

Të enjten, 26 shtator 2019,  10:30
Qendra e Rinisë Arka