Të rejat

✔️Nga data 11 Qershor 2019 në kuzhinën e shkollës Hamdi Bushati, po zhvillohet kursi i pasticerisë (5 herë në javë nga ora 15.00 – 18.00).

✔️Kursi i vjen në ndihmë të rinjve që kanë humbur një ose të dy prindërit dhe janë banorë të Bashkisë Shkodër, me qëllim që pas përfundimit të kursit ata do të asistohen për tu punësuar me anë të instrumentit të bursës së punës.

‼️‼️Janë dhe dy vende të lira ‼️‼️

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga #IPSIAACLI ne parteritet me #CODEPartners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin i Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)

#Comunitadelfuturo #Komunitetiitëardhmes #AID10950
#AICS #IPSIAACLI #CODEPARTNERS #ARKA #BashkiaShkoder#UniversitetiLuigjGurakuqi #SHIS #UniversitadiBologna#CooperativaLybra