Të rejat

Kursi i formimit profesional “Kamerierë për bar dhe restorant” po zhvillohet pranë Qendrës Rinore ARKA. Të rinjtë, që po ndjekin kursin do te asistohen për të gjetur një vend pune me anë të instrumentit të bursës së punës.

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga IPSIA ne parteritet me CODE Partners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin e Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)