Të rejat

Sot,  grupit ICT/Media i Këshillit Rinor Arka u mblodh duke diskutaur mbi nr e pare te revistes.