Të rejat

??Një mundësi fantastike për të rinjtë për të mësuar hapat e parë të biznesit dhe për të fituar mbështetje financiare.

?BIZNES START – KURS PËR FILLIMIN E BIZNESIT
✔️8 IDE FITUESE
✔️FINANCIM DERI NË 500.000 ALL

‼️Kursi fillon me datë 21 Tetor 2019 dhe do të zhvillohet tre herë në javë nga ora 15.00 – 17.00 pranë Qendra Rinore ARKA Shkoder‼️

Kursi ju drejtohet të gjithë të rinjve nga Bashkia Shkodër, ndërsa financimi është i dedikuar për të rinjtë që kanë humbur një ose të dy prindërit.

Mosha e pjesëmarrësve duhet të jetë 18 -30 vjeç.

Per informacione të tjera dhe regjistrime kontaktoni:
email: info@arkayouthcenter.com;
cel: + 355 (0) 69 2064 706

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga @IPSIAACLI ne partneritet me @CODEPartners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin i Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)