Të rejat

Me datë 29 Dhjetor u zgjodh Bordi Rinor ARKA. Pas votimit nga Këshilli Rinor u përzgjodhën si anëtarë te Bordit Rinor: Alfons Lazri, Antonio Shllaku, Xhulio Radi, Eva Kacerri, Brixhilda Miri, Anida Borshi, Bruno Lazri, Amela Bishanaku dhe Suada Kraja. Alfons Lazri i zgjodh President i Këshillit Rinor. Gjithashtu Këshilli Rinor është ndarë në 4 departamente: angazhim qytetar, angazhim social, kulturë dhe ICT/media.