Të rejat

Xhulio Radi, 22 vjec, nga Shkodra

Ndjek studimet e larta ne fakultetin e ekonomisë, dega administrim biznes, Universiteti Luigj Gurakuqi

✔️ Ka marrë pjesë në konkurse për sipërmarrjen dhe idetë inovatore, si konkursi “Ëndrra Ime” dhe “Entrepreuners Albania”; pjesë e organizimit të ditës së dyerve të hapura tek shkolla Austriake;

✔️Xhulio mendon që të rinjtë kanë nevojë për vëmëndje, perfshirje, si dhe investimeve për hapësira dhe ambiente të përbashkëta, Problematike është indiferenca e të rinjve dhe mungesa e eventeve për angazhimin e tyre.

✔️Ai mendon se edhe në bord rinor sipërmarrja është faktor kyq, që bën të mundur kalimin nga idea në realitet. Dëshiron të bëhet pjesë për të dhënë kontributin në fillimin dhe mbarëvajtjen e këtij bordi