Të rejat

Syrjan Rahova 18 vjec, banues në Shkodër

✔️ Ndjek fakultetin e gazetarisë në Universitetin “Luigj Gurakuqi”

✔️ Ka qënë pjesë e projektit “You Power”, vullnetarë në organizata të ndryshme, gjithashtu pjesë projektit “Balkans Gate” në vitin 2018

✔️Ai mendon se problemtikat më të mëdha të të rinjve lidhen me angazhimin e tyre në jetën sociale, mundësinë e gjetjes së vetvetes, aktivitetet kulturore ku të rinjtë mund të shfaqin talentet e tyre.