Shkodra n’ Fest është një festival një mujor, i cili ka efekt pozitiv në ekonomin e Shkodrës. ARKA në partneritet me Bashkinë e Shkodrës, si dhe me organizatat jofitimprurëse të ShFrontend Editorkodrës, ka sjellë për të përformuar bandat më të famshme shqiptare dhe Ballkanike, si dhe ka ofruar një destinacion turistik që përmban në vetvete argëtim, ushqim dhe pije. Dhjetra vullnetarë përfshihen dhe japin kontribut në këtë festival. Në vitet e ardhshme Shkodra n’Fest do të ndërtojë partneritete më të forta me organizatat lokale, duke bërë që festivali të kthehet në një vitrinë te aktiviteteve të komunitetit kulturor dhe jofitimprurës.