Të rejat

Alfonz Lazr 23 vjec  nga Shkodra

Vazhdon studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega inxhinieri telekomunikacioni

✔️ Ka marrë pjesë në disa projekte Erasmus +, si dhe aktivitete formuese jashteshkollore; është koordinator për Programin Erasmus + tek shoqata YEA. Ai është instrumentist dhe përformon në koncerte muzikore. Merr pjesë në aktivitete sportive në shkollë

✔️Alfonzi mendon se problematikat kryesore të të rinjve jane ndërgjegjësimi dhe aktivizimi i tyre në komunitet, duke dhënë kontribut personal në cështje të ndryshme komunitare.