Të rejat

Kursi fillon me datë 4 Dhjetor 2018 në ora 16.00 pranë Qendrës Rinore ARKA.

Per informacion mbi kriteret e pjesemarrjes dhe regjistrime kontaktoni:
email: info@codepartners.org; codepartners.al@gmail.com
cel: + 355 (0) 69 2064 706

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit “Komuniteti i të ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës – AID10950” financohet nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS) dhe zbatohet nga IPSIA ne parteritet me CODE Partners, Bashkine Shkoder, Universitetin i Shkodres “Luigj Gurakuqi, SHIS, Universitetin e Bolonjes (Itali) dhe Kooperativen Lybra (Itali)