Të rejat

Takimi i Klubit të Librit ARKA do të bëhet me datë 26 Janar, ora 18.00.