Të rejat

Brixhilda Miri, 17 vjece, nga Shkodra

✔️Nxënëse në shkollën “Jordan Misja”

✔️Ka marrë pjesë në aktivitete të organizuara nga shkolla, shfaqje kundër bullizmit, etj.

✔️Cështjet kryesore që duhet diskutuar në lidhje me problemet e të rinjve është mbushja e kohës së lirë me aktivitete dhe punësim të pjesshëm.

✔️  Të shfrytezojë kohen e lire në mënyrë efektive në ambjentet e qendrës rinore Arka.