Të rejat

🔝Aresa Erkocaj, 16 vjece, nga Shkodra

✔️ Nxënëse në shkollën At Pjetër Meshkalla

✔️ Ka marrë pjesë në realizimin e filmit të animuar “Lumi”, viti 2017. Pjesëmarrja në shërbim komunitar, i cili është i organizuar nga shkolla, kryesisht tek “Shtepia e Fëmijëve Parashkollorë“, si dhe në aktivitete të ndryshme të organizuara nga shkolla, si grupi “Ler”. Pjesëmarrja në një kamp veror në Cetinje në Mal të Zi, korrik 2013. Pjesëmarrja në trajnimin “Qytetaria Aktive”, organizuar nga Kongresi Rinor Kombëtar si dhe pjesëmarrje në lojrat verore “Gruver”

✔️Ajo mendon që disa nga çështjet kryesore të të rinjve sot në Shkodër është pjesëmarrja e paktë e tyre në aktivitete kulturore. Nënvlerësimi i të drejtave të të rinjve, si dhe mungesa e shumë aktiviteteve në dobi të të rinjve.