Të rejat

Antonio Shllaku, 19 vjec, jeton në Shkoder

✔️Ka kryer studimet në shkollën austriake “Peter Mahringer”

✔️Ka marrë pjesë në aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe artistike, si dhe ka kryer punë vullnetare pranë OJF-vë të qytetit.

✔️Antonio mendon se një ndër problematikat më të mëdha të të rinjve është mungesa e meritokracisë dhe promovimi i të paaftëve në fushën e artit.