Të rejat

Akademia e Lidershipit Rinor

Të shtunën, datë 2 Mars Akademia e Lidershipit Rinor kishte temën” Qytetaria aktive dhe shoqëria civile: roli i shoqërisë civile në Shqipëri” me lektor Prof. Dr Tonin Gjuraj.